Overdracht

Op 23 mei 2007 heeft de formele overdracht plaatsgevonden van het molencomplex. Op het gemeentehuis van de gemeente Binnemaas is onder toeziend oog van notaris mr. L. van Dijk van notariskantoor Van der Straaten en Van Dijk te Mijnsheerenland de overdrachtsacte getekend waarmee de familie Weeda de molen en het motorhuis heeft overgedragen aan de gemeente. De gemeente heeft het molencomplex vervolgens direct overgedragen aan de Stichting Molencomplex Goidschalxoort waarmee de SMG de nieuwe formele eigenaar is geworden.
Hieronder volgt een fotoverslag van de bijeenkomst die vanwege deze bijzondere mijlpaal een feestelijk tintje had.
Voorafgaand aan de overdracht memoreerde wethouder J. Hoek in een korte toespraak aan de lange weg die gegaan is om tot dit moment te komen en prees de inzet en betrokkenheid van allen die hebben bijgedragen aan het feit dat de overdracht nu daadwerkelijk kan plaatsvinden. Een uniek monument is zo voor de streek bewaard gebleven.
Mevrouw A. Weeda tekent de overdrachtsacte waarmee het molencomplex wordt overgedragen aan de gemeente Binnenmaas.
Wethouder J. Hoek tekent namens de gemeente de overdrachtsacte waarmee het molencomplex formeel overgedragen is aan de gemeente. In ruil voor de overdracht heeft de gemeente medewerking verleend aan het verstrekken van een bouwvergunning voor een nieuwe woning ter vervanging van de voormalige molenaarswoning ter plaatse. De nieuwe woning wordt gebouwd in een bij de molen passende stijl.Vervolgens wordt het molencomplex in een 1-2-3 constructie direct overgedragen aan de Stichting Molencomplex Goidschalxoort. Hiervoor tekenen de heren R.A. Tieman (voorzitter) en P.M. van Leeuwen (secretaris) namens de stichting de acte.
Het molencomplex wordt overgedragen voor het symbolische bedrag van 1 euro die mevrouw Weeda uit handen van notaris Van Dijk in ontvangst neemt.
Natuurlijk kon de overdracht niet zonder een feestelijke omlijsting. Speciaal hiervoor was er een prachtige taart bezorgd met een historische foto van de molen in oude, volle glorie: het uiteindelijke doel van de stichting.
Oud-wethouder dhr. J.C. Hage, die in de achterliggende periode een sleutelrol heeft vervuld, snijdt de taart aan.

(Foto's: Stichting Molencomplex Goidschalxoort, J.B. van Steensel)