Opening Molencomplex Goidschalxoord

Zaterdag 8 mei 2010 was het eindelijk zover: de officiële opening van het molencomplex van Goidschalxoord. Na zeven jaar van hard werken, waarvan de eerste jaren vooral achter de schermen, is het de Stichting Molencomplex Goidschalxoort gelukt het molencomplex geheel gerestaureerd te krijgen. Zaterdag 8 mei was het dan zover: op Nationale Molen- en Gemalendag 2010 werd het complex feestelijk in gebruik genomen door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, dhr. J. Franssen. Hieronder volgt het uitgebreide verslag van de opening.


Links:
Klik hier voor foto's van de openingsfestiviteiten.
Klik hier voor een filmpje van de draaiende molen (gemaakt tijdens het proefdraaien).
Klik hier voor een filmpje van de draaiende Ruston motor.


Om 11:00 verzamelden zich reeds de eerste belangstellende op de dijk bij de molen. Speciaal voor deze gelegenheid was de dijk deze dag autovrij gemaakt zodat er volop gelegenheid was om rustig van de prachtige aanblik van de molen te genieten. Op de dijk was verder een heel aantal kramen opgezet om de inwendige mens te versterken, maar ook om plaats te geven aan de muzikale omlijsting van het openingsfeest. Dat werd namelijk muziekaal opgeluisterd door Shantykoor De Hoeksche Waard en het koor Pop-Up uit Oud-d-Beijerland. Verder was er ook een speciale kraam waar molenliefhebbers zich konden laten inschrijven als vriend(in) van de molen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om u in te schrijven dan kan dat alsnog. Download hier het formulier en lever dat in bij de molen.

Rond 12:15 werd het echt druk bij de molen en begon het programma met optredens van de genoemde koren.

Het officiële gedeelte van de opening van het complex begon om 13:00. Op dat tijdstip arriveerden vanuit de richting Oud-Beijerland 5 Mercedesen S-klasse (ingezet door Mercedes Wüst uit Oud-Beijerland) met daarin de belangrijkste genodigden: de CdK dhr. J. Franssen, de vijf Hoeksche Waardsche (loco)burgemeesters, dhr. Leo Endedijk (directeur Vereniging De Hollandsche Molen), dhr. Karel Loeff (mede-presentator/commentator tijdens de televisie show in 2007), mw. Judith Lindeman (plv. hfd Goede Doelenloterij) en Gerard Cox (ambassadeur van de molen).

Na de ontvangst ter plaatse door het bestuur van de stichting werd door gelenheidspresentator Jan Cees Hage het woord gegeven aan de voorzitter, dhr. Ron Tieman. In zijn toespraak memoreerde hij de lange weg die gegaan is om tot de uiteindelijke restauratie te komen. Tevens stond hij stil bij molenbehoud in het algemeen waarbij hij het Goidschalxoordse voorbeeld aanhaalde als voorbeeld van hoe met vereende krachten een schitterend resultaat behaald kan worden.

Vervolgens was achterenvolgens het woord aan de CdK, dhr. Franssen, burgemeester Borgdorff van de Gemeente Binnenmaas en aan dhr. Leo Endedijk van de VdHM. Zij stonden allen vanuit hun rol stil bij het proces dat de afgelopen jaren is doorlopen en prezen de Hoeksche Waardse samenwerking om tot dit schitterende resultaat te komen.

Na de toespraak van burgemeester Borgdorff was er de officiële uitreiking van de eerste exemplaren van het boek "Er wordt weer gedraaid op Goidschalxoord". Schrijfster en bestuurslid Andrea Knol heeft de afgelopen jaren vele uren in archieven doorgebracht en tal van wetenwaardigheden over de molen en de vroegere molenaars verzameld en opgeschreven. Dit heeft geresulteerd in een prachtig boek waarvan de eerste drie exemplaren werden uitgereikt aan Leen Arie van Driel Kluit, nazaat van vroegere molenaars van de molen, en de nieuwe molenaars: Gerrit Knol en Jaap van Steensel.

Bij officiële woorden horen ook daden en zo overhandigde dhr. Franssen namens de Provincie Zuid-Holland een prachige provincievlag voor de molen en dhr. Endedijk namens zijn vereniging een fraaie barometer.

Hierna was het tijd voor de officiële openingshandeling en geassisteerd door molenaar Jaap van Steensel was het de eer aan dhr. Franssen om de vang (de rem) van de molen te lichten. Onder luid applaus van de bijna duizend belangstellenden op de dijk zette de versierde molen zich langzaam in beweging, een moment waar velen tientallen jaren naar uitgezien hadden.

Hierna kregen de genodigden een rondleiding door de molen en het motorhuis. Hier werd de Ruston-motor opgestart waardoor de genodigden een compleet beeld kregen van de schitterende resultaten van de restauratie.

Na afloop van het officiële gedeelte was het de beurt aan het publiek om de molen en het motorhuis te bewonderen en daarvan werd de hele middag ruimschoots gebruik gemaakt.

Het bestuur van de Stichting Molencomplex Goidschalxoort wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de geweldige steun de afgelopen jaren en in het bijzonder voor uw aanwezigheid bij de opening.


Het bestuur had tijdens de opening de handen vol aan het begeleiden van de gasten en de toeschouwers. Derhalve hebben we maar weinig foto's van de openingshandeling kunnen maken. Heeft u wel foto's en mogen wij die (met brondvermelding) op deze website plaatsen, mail deze foto's dan naar info@molengst.nl.