Bestuur

De Stichting Molencomplex Goidschalxoort is opgeheven omdat het molencomplex in eigendom en beheer is bij de Stichting Molens Binnemaas.
Ter ondersteuning van het beheer en onderhoud van het molencomplex is de Stichting Vrienden van Molencomplex Goidschalxoort opgericht. Het bestuur hiervan is:

Voorzitter:
ir. J.B. van Steensel
voorzitter@molengst.nl

Secretaris:
dhr. P.M. van Leeuwen
secretaris@molengst.nl

Penningmeester:
dhr. A.C. Brillenburg Wurth
penningmeester@molengst.nl

Overige bestuursleden:
dhr. R. Claassens (communicatie en nieuwsbrief)

Klik hier voor de verdere contactgegevens van de stichting.