ANBI

De Stichting Molencomplex Goidschalxoort is officieel ANBI gecertificeerd hetgeen inhoudt dat de stichting als een algemeen nut beogende instelling (anbi) erkend is door de Belastingdienst. Dit houdt in dat giften en schenkingen gedaan aan de SMG aftrekbaar zijn van de belasting.

Meer informatie vindt u op www.anbi.nl